Ikona wyróżniająca

Kupno, Sprzedaż Auta — Wzór umowy, Obowiązki Stron

Kupno lub sprzedaż samochodu nie kończy się na samej transakcji i przekazaniu kluczyków. Obie strony muszą jeszcze dopełnić formalności w odpowiednich urzędach. Poniżej przedstawimy, o co musi się zatroszczyć każda ze stron oraz jak powinna wyglądać dobrze przygotowana umowa.

Jak przygotować umowę?

Odpowiednio przygotowana umowa to oczywista podstawa takiej transakcji. Choć przepisy nie podają dokładnych wymogów dotyczących jej formy, im więcej szczegółów będzie zawierać, tym lepszą ochronę zapewni w przypadku sporu między stronami. Najlepiej jest więc przygotować ją w formie pisemnej w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Do niezbędnych w jej treści informacji należą:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • dane osobowe stron transakcji (imiona i nazwiska, adresy zameldowania i zamieszkania, numery PESEL, numery dowodów osobistych),
 • dane dotyczące przedmiotu umowy, czyli samochodu — należy podać markę, model, typ, rok produkcji pojazdu, numery: rejestracyjny, nadwozia i silnika oraz aktualny przebieg,
 • cena, jaką ustaliły strony transakcji,
 • punkt oświadczający, że nabywca pojazdu zna jego stan techniczny i nie ma co do niego zastrzeżeń — pozwala to sprzedawcy zabezpieczyć się przed wysuniętymi w późniejszym czasie roszczeniami nabywcy,
 • określenie, która ze stron transakcji poniesie koszty z nią związane (zwykle jest to kupujący).

Model auta

Dobrze jest też umieścić wzmiankę o wydaniu pojazdu kupującemu i otrzymaniu przez sprzedającego umówionej kwoty.

Przykładowa umowa kupna sprzedaży auta znajduje się w naszym dziale DO POBRANIA.

Jakie są obowiązki sprzedającego?

Przede wszystkim fakt zbycia samochodu musi być zgłoszony w formie pisemnej w Wydziale Komunikacji, w którym dany pojazd był zarejestrowany. Zabezpiecza to przed ewentualnymi roszczeniami w przypadku, gdyby nabywca spowodował wypadek, został ukarany mandatem lub dokonał przestępstwa. Obowiązek ten wynika z Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (art. 78 ust. 2 pkt 1). Potrzebny do tego druk można znaleźć w samym urzędzie lub na jego stronie internetowej. Trzeba także mieć przy sobie oryginał umowy kupna-sprzedaży oraz dokument potwierdzający tożsamość. Złożenie takiego zawiadomienia powinno mieć miejsce do 30 dni od chwili sprzedaży pojazdu. W przypadku, gdy samochód miał więcej niż jednego właściciela, złożone zawiadomienie musi być opatrzone podpisem każdego z nich. Firmy lub osoby prawne muszą także złożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Kolejnym obowiązkiem sprzedającego jest powiadomienie ubezpieczyciela o zbyciu samochodu (na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, UFG i PBUK). Na dopełnienie tej formalności ma 14 dni od momentu sprzedaży. Brak takiego powiadomienia może skutkować windykacją za drugą ratę składki lub automatycznie przedłużoną polisę. Zawiadomienie powinno zawierać dane zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy, takie jak:

 • imię i nazwisko(a),
 • aktualny adres,
 • PESEL,
 • adres siedziby i REGON w przypadku firmy lub osoby prawnej.

Wraz z zawiadomieniem trzeba też przedłożyć umowę kupna-sprzedaży. Można się także starać o zwrot części składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, jeśli nabywca samochodu zrezygnuje z dotychczasowej polisy. Warto przy tym pamiętać, że będzie on naliczany od momentu złożenia wypowiedzenia, a nie zmiany właściciela pojazdu.

Klucze do pojazdu trzymane w dłoni

Jakie są obowiązki kupującego?

Podstawowym obowiązkiem będzie oczywiście rejestracja samochodu w Wydziale Komunikacji do 30 dni od zakupu pojazdu. Do wniosku o rejestrację samochodu (druki dostępne w samym urzędzie lub na stronie internetowej) zakupionego na terenie Polski potrzebne będą także następujące załączniki:

 • dowód własności samochodu (np. umowa: darowizny, sprzedaży, zamiany, dożywocia, przewłaszczenia lub rachunek, faktura VAT, czy orzeczenie sądu o prawie własności),
 • dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym lub decyzję o czasowym wycofaniu auta z ruchu,
 • tablice rejestracyjne,
 • ważną polisę OC,
 • kartę pojazdu (jeśli ją wydano),
 • potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa, jeśli w sprawie występuje pełnomocnik,
 • dowód osobisty,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych.

Sprawdź także inne nasze artykuły: czym może skończyć się jazda bez tablic rejestracyjnych, zgubiona karta pojazdu - gdzie wyrobić duplikat.

Jak widać powyżej, kupujący musi zatroszczyć się o polisę OC. Ma przy tym dwie opcje:

 • pozostawić ubezpieczenie w dotychczasowym zakładzie ubezpieczeń,
 • zmienić ubezpieczyciela.

Na podjęcie tej decyzji ma czas do końca obowiązywania aktualnej polisy OC. Jeśli zdecyduje się na rozwiązanie dotychczasowej umowy przed terminem jej wygaśnięcia, musi złożyć pisemne wypowiedzenie u dotychczasowego ubezpieczyciela.

Moneta dwuzłotowa

Na kupującym spoczywa także obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 w Urzędzie Skarbowym i opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Wysokość tego podatku jest równa 2% wartości rynkowej samochodu. Opłatę tę trzeba uiścić w ciągu 14 dni od chwili zakupu pojazdu. Z podatku można być zwolnionym, jeśli:

 • zakupiony pojazd był objęty postępowaniem egzekucyjnym lub upadłościowym,
 • wartość rynkowa samochodu nie przekracza 1000 złotych,
 • auto nabyto od przedsiębiorcy lub podmiotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług (VAT) albo zwolnionego z tego podatku (kupujący otrzymał fakturę VAT lub VAT-marża).

Jak wygląda proces sprzedaży auta w Auto Złom Szczerbowski?

  1. Bezpłatna wycena telefoniczna, mailowa lub osobista samochodu na podstawie marki, modelu, rocznika, stanu, pojemności silnika, wagi, kompletności i wyposażenia samochodu.
  2. Zebranie danych koniecznych do wydania zaświadczenia o złomowaniu - danych samochodu z dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu/umowy kupna-sprzedaży/notatki Policji/zaświadczenia o rejestracji z Wydziału Komunikacji oraz ustalenie własności – kto jest właścicielem, czy będzie podczas odbioru samochodu, czy będzie podpisywał dokumenty osobiście czy też chce kogoś upoważnić do dopełnienia formalności.
  3. Ustalenie z klientem daty i godziny darmowego odbioru samochodu naszą auto-pomocą (terminy dostępne nawet z dnia na dzień do 24h).
  4. Odbiór pojazdu, sprawdzenie zgodności numerów nadwozia samochodu z dowodem rejestracyjnym/kartą pojazdu.
  5. Płatność gotówką (płacimy ustaloną podczas wyceny kwotę, nie negocjujemy w dół), unieważnienie dokumentów pojazdu (dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu przecięciem rogu), a także tablic rejestracyjnych (poprzez ich przewiercenie) i wydanie zaświadczenia o demontażu pojazdu w 3 egzemplarzach.
  6. Jeden z przekazywany jest klientowi wraz z unieważnionymi dokumentami i tablicami pojazdu, drugi z egzemplarzy jest wysyłany przez nas do właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu Wydziału Komunikacji, trzeci – zostaje w naszej dokumentacji.
  7. Klient udaje się do Wydziału Komunikacji ostatecznie wyrejestrować pojazd i do ubezpieczalni wypowiedzieć umowę OC (w przypadku pozostałej nadpłat, przysługuje mu jej zwrot).
  8. Samochód trafia do demontażu, który wykonujemy zgodnie z obowiązującym prawem oraz regulacjami dot. ochrony środowiska.

  Infografika - proces sprzedaży auta w Auto Złom Szczerbowski

  Podsumowanie

  Formalności związane z kupnem lub sprzedażą samochodu dotyczą obu stron transakcji. Niedopełnienie wymogów prawnych może mieć nieprzyjemne konsekwencje m.in. w postaci naliczanych sporych kar w przypadku braku polisy OC. Warto więc o nich pamiętać i spełnić wszystkie wymagania w określonym przepisami czasie.