Klauzula RODO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych jest Auto Złom Szczerbowski Julia Szczerbowska z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Kolbego 13b NIP 5492236997, REGON 122768258 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 693 636 064
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Pani/Pana a firmą Auto Złom Szczerbowski Julia Szczerbowska oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz Ustawy o recyklingu pojazdów i innych ustaw.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być US, Bank, Ubezpieczyciel, Wydział Komunikacji. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe – podmioty te przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od początku roku następującego po roku, w którym zawarto umowę.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.

UWAGA!
W związku z koniecznością umieszczenia danych dotyczących złomowanego samochodu, właściciela/-i oraz osoby upoważnionej w zaświadczeniu o demontażu, które jest dokumentem uprawniającym Państwa do wyrejestrowania samochodu we właściwym Wydziale Komunikacji, złomowanie pojazdu jest niemożliwe bez podania przez Państwa danych osobowych.