Klikając w nazwy dokumentów mogą Państwo pobrać przydatne dokumenty w formacie *.pdf:

Infomacja o możliwości wypowiedzenia OC z dniem złomowania samochodu:

Zmiana ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i wprowadzeniu pkt 9 do art. 33 osoby dokonujące kasacji swojego pojazdu w legalnej stacji demontażu pojazdów działającej na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, mogą wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC już w dniu złomowania samochodu.