JAKIE SĄ KARY ZA DEMONTAŻ POJAZDÓW POZA STACJĄ?

Jeżeli przedsiębiorca przyjmie do naprawy pojazd i nie podejmie się jego naprawy, lecz przeznaczy ten pojazd na części zamienne to zgodnie z obowiązującymi regułami podlega karze od 10 tysięcy to 300 tysięcy kary. Według ustawy o recyklingu pojazdów demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie w legalnych stacjach demontażu pojazdów.

Według ustawy o recyklingu pojazdów stacja demontażu pojazdów jest pojmowana jako zakład prowadzący przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji poprzez usuwanie substancji niebezpiecznych (w tym płynów), wymontowanie części nadających się do ponownego użycia oraz elementów do odzysku i recyklingu.

Kto dokonuje poza profesjonalną stacją demontażu pojazdów:

  • usunięcia substancji niebezpiecznych (w tym płynów)
  • wymontowania części nadających się do ponownego użycia
  • wymontowania elementów nadających się do odzysku/recyklingu

- podlega karze od 10 000 zł do 300 000 zł.

Źródło: ekorecykler.pl