Ikona wyróżniająca

Jak wyrejestrować samochód po zmarłym?

Niestety, ale zdarza się tak, że ktoś z rodziny nagle umiera. Jeśli pozostaje po nim testament, nie musimy się martwić o wiele formalności. Z kolei w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, za to pozostawił samochód, istnieje kilka kroków, by móc korzystać z pojazdu na co dzień lub się go bezpiecznie i legalnie pozbyć.

Jeżeli auto jest w dobrym stanie, może być użytkowane przez spadkobierców lub sprzedane. Z kolei w przypadku, gdy pojazd nie nadaje się już do użytku, konieczne będzie jego zezłomowanie i wyrejestrowanie.

Klucze leżące na stole

Wyrejestrowanie pojazdu - od czego zacząć?

Jeśli właściciel samochodu zmarł nagle, np. wskutek wypadku, nie pozostawiając po sobie testamentu, to należy przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Musi mieć to miejsce niezależnie od tego, w jakim celu zamierzamy wykorzystywać pojazd. Udajemy się do sądu lub notariusza.

Jeżeli mamy sądowe postanowienie o nabyciu spadku - czyli auta - lub notarialne poświadczenie dziedziczenia, możemy przerejestrować pojazd, a następnie go zezłomować lub sprzedać (sprawdź jak powinna wyglądać umowa kupna - sprzedaży auta)

Przerejestrowanie pojazdu po zmarłym

Jeśli chcemy przerejestrować samochód na siebie lub innego członka rodziny, musimy początkowo udać się do wydziału komunikacji w urzędzie miejskim bądź starostwie powiatowym. Konieczne jest posiadanie kilku dokumentów:

  • dowód własności pojazdu - może to być umowa darowizny zawarta z innym spadkobiercą czy prawomocne orzeczenie sądu,
  • dokument tożsamości,
  • wniosek o rejestrację pojazdu,
  • kartę pojazdu - o ile była wydana (sprawdź, co zrobić, gdy karta pojazdów została zgubiona),
  • dowód rejestracyjny pojazdu, jeśli auto było wcześniej rejestrowane.

Opłaty związane z przerejestrowaniem auta

Jeśli chodzi o przerejestrowanie pojazdu oraz wydanie nowych dokumentów, zostaną pobrane odpowiednie opłaty. Ich wysokość różni się w zależności od urzędu. Gdy auto będzie miało już nowego właściciela, można go sprzedać, zezłomować i wyrejestrować, a tym samym nie będzie konieczne opłacanie składki ubezpieczenia komunikacyjnego OC.

Portfel z pieniędzmi

Kiedy można wyrejestrować auto?

Jak głoszą przepisy prawa drogowego, pojazd można być wyrejestrowany wyłącznie na wniosek jego właściciela. Jeżeli właściciel nagle zmarł, może tego dokonać spadkobierca, który nabył auto w spadku. Wyrejestrowanie może mieć miejsce, np. w przypadku przekazania kompletnego lub niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy, który prowadzi stację demontażu lub przedsiębiorcy, który prowadzi punkt zbierania pojazdów.

Ważne jest, że następuje to jedynie na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu - przyjęciu niekompletnego auta - lub równoważnego dokumentu, który został wydany w innym państwie.

Co to oznacza w praktyce?

Mówiąc najprościej, jeśli zależy nam na wyrejestrowaniu nieużytkowanego, niepotrzebnego samochodu, który nie nadaje się do ruchu lub jest zniszczony w wypadku, trzeba go uprzednio zezłomować.

Kolejnym krokiem jest udanie się do urzędu miasta bądź starostwa powiatowego z odpowiednimi dokumentami, czyli dokumentem tożsamości, wnioskiem o wyrejestrowanie pojazdu, dowodem własności pojazdu, kartą pojazdu oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu, a także zaświadczeniem o demontażu pojazdu, które zostało wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub osobę prowadzącą punkt zbierania pojazdów. Nie zapominamy również o tablicach rejestracyjnych.

O tym, jakie kary grożą za brak tablic rejestracyjnych przeczytasz na naszym blogu

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

Jak mówią przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, aby rozwiązać umowę ubezpieczenia OC, konieczne jest wyrejestrowanie pojazdu. Jeśli przekazujemy auto do stacji demontażu pojazdów i otrzymamy stosowne zaświadczenie o demontażu, otrzymujemy uprawnienia do rozwiązania umowy z dniem skasowania samochodu. Złomowanie lub zbycie samochodu musi być koniecznie zgłoszone ostatniemu ubezpieczycielowi. Datą, która obliguje ubezpieczyciela do zerwania umowy, jest data zbycia lub złomowania pojazdu.

Prawidłowe złomowanie pojazdu

Należy pamiętać, że złomowanie samochodu po zgonie właściciela jest obarczone różnorodnymi wymogami prawnymi. Muszą one koniecznie zostać spełnione już na początkowym etapie przyjmowania pojazdu do auto złomu. Unikniemy wtedy niepotrzebnych komplikacji w urzędzie przy wyrejestrowaniu pojazdu. Jeśli chcemy dokonać kasacji auta po śmierci jego właściciela, wymagane będzie sądowe postanowienie o nabyciu spadku. Wyłącznie na jego podstawie możliwe jest wystawienie dokumentu, który będzie poświadczał złomowanie. Dokument ten kolejno posłuży spadkobiercom w urzędzie do wyrejestrowania pojazdu.

Więcej niż jeden spadkobierca

W przypadku, gdy sądownie jest ustalony więcej niż jeden spadkobierca, niezbędne będzie podpisanie zaświadczenia o kasacji przez wszystkie osoby, które zostały wymienione w postanowieniu spadkowym.Istnieje także prostsze rozwiązanie - pozostali spadkobiercy mogą wskazać jednego spadkobiercę jako osobę, która będzie upoważniona do złomowania.Odpowiednie upoważnienie można znaleźć w Internecie.

W drugim przypadku konieczne będzie przedłożenie postanowienia o spadku oraz wspomnianych upoważnień w stacji demontażu pojazdów. Na ich podstawie będzie możliwe złożenie podpisu przez osobę upoważnioną na zaświadczeniu o kasacji. Jeśli żaden ze spadkobierców nie może załatwić formalności, możliwe jest pisemne upoważnienie osoby trzeciej, która złoży podpis na dokumencie poświadczającym kasację.

Sprawa może być nieco bardziej skomplikowana w przypadku, gdy w spadku są ustanowione również osoby małoletnie. Małoletni nie może samodzielnie rozporządzać odziedziczonym majątkiem do momentu, aż nie ukończy 18 roku życia. W tym przypadku - zanim przystąpimy do zbycia pojazdu - konieczne jest także sądowe ustanowienie, kto rozporządza majątkiem małoletniego. To właśnie wskazana osoba będzie mogła podpisać zaświadczenie o demontażu auta za dziecko.

Stary, zniszczony pojazd

Wyrejestrowanie pojazdu po śmierci współwłaściciela

Często spotykaną sytuacją jest także ta, gdy umiera partner. Jako współwłaściciele samochodu mamy kilka opcji do wyboru. Podstawę prawną stanowią w tym przypadku przepisy Kodeksu cywilnego. Tego typu przypadek nie należy do najłatwiejszych, jednak nie jest także bez wyjścia. Konieczne jest stwierdzenie nabycia spadku. Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym partnerze wynosi 50 złotych. Uiszczamy ją na rachunek sądu lub naklejamy na wniosek w znakach sądowych, które można nabyć w kasie sądu.

Nawet wtedy, gdy nie jesteśmy ustawowym spadkobiercą po partnerze, z uwagi na współwłasność w odniesieniu do samochodu, mamy interes prawny, aby skierować do sądu stosowny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po partnerze. Jeśli chodzi o dodatkowe opłaty, należy także dołączyć odpis skrócony aktu zgonu partnera, który możemy odebrać z USC za 17 złotych.

Co w przypadku, gdy żyją dorosłe dzieci?

Jeśli zmarły partner był ojcem dorosłych dzieci, partnerka może być wnioskodawczynią, z kolei uczestnikami postępowania będą dzieci zmarłego partnera. Konieczne jest jednak posiadanie ich danych, a także miejsca ich zamieszkania. Jeżeli nie istnieje testament, dziedziczenie będzie się odbywać na podstawie ustawy Kodeksu cywilnego, która głosi, że w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy i jego małżonek - dziedziczą oni w równych częściach. Jeśli dysponujemy postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym partnerze, możliwe jest obciążenie kosztami ubezpieczenia dorosłych dzieci - jeśli nie wyrażą one zgody, by ponosić opłaty, można poprosić je, aby jako współwłaściciele wyraziły zgodę na złomowanie pojazdu.

Jak widać, samochód, który pozostaje po zmarłym, dostarcza sporo obowiązków. Warto znać powyższe przepisy, by wiedzieć, gdzie udać się w pierwszej kolejności, by sprawnie załatwić wszelkie formalności.