auto-zlom-malopolskaPROWADZENIE AUTO ZŁOMU

Prowadzenie działalności jako legalna i działająca zgodnie z obowiązującymi przepisami stacja demontażu pojazdów jest zadaniem wymagającym doświadczenia oraz odpowiedniej wiedzy. Każde złomowisko boryka się z indywidualnymi problemami, jednak jeden może okazać się wspólnym, a są nim niektóre z grup odpadów wytwarzanych w procesie demontażu pojazdów, m.in. tworzywa sztuczne, szkło, elementy wybuchowe oraz filtry olejowe.

Autokasacja a ekologia

Weźmy na przykład pierwszą z wymienionych grup. Tworzywa sztuczne pozyskane w procesie demontażu okazują się niezwykle trudne do odzyskania - głownie ze względu na zróżnicowanie ich rodzajów i odmienne właściwości każdego z nich, a więc np. temperaturę topnienia. Nieodzownym zadaniem wydaje się wykorzystanie pozyskanych tworzyw sztucznych, gdyż biorąc pod uwagę długi czas biodegradacji przekazywanie ich na składowiska odpadów nie sprzyjałoby ochronie środowiska i ekologii. Jeśli jednak rozpatrujemy odzysk szkła czy tekstyliów z wnętrz samochodów, musimy zauważyć, że na dzień dzisiejszy brak jest zorganizowanej sieci firm, które skupowałyby te materiały w celu dalszego ich przetwarzania na surowce lub produkty pochodne.

Mit części samochodowych

Wielu postronnych obserwatorów myśli, że skupy samochodów oraz złomowiska i szroty zarabiają na sprzedaży części samochodowych kolosalne sumy. Tymczasem prawda jest zupełnie inna – sprzedaż auto-części wydaje się na obecny moment drugorzędnym źródłem zysku dla dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność jako stacje demontażu pojazdów. Ustępuje ona sprzedaży złomu stałym odbiorcom, która mimo wszystko nie jest w stanie zapewnić auto złomom zysków wystarczających do długotrwałego utrzymania się na rynku. Wiele szrotów wybiera więc połączenie tych dwóch sfer działalności jako najbardziej optymalny profil prowadzenia stacji demontażu pojazdów.