Stary, zardzewiały samochód na złomowisku

RECYKLING POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Samochód jest urządzeniem złożonym, w którym występują różne materiały. Znajdziemy tam zarówno metale żelazne i nieżelazne, szkło, plastik, tkaniny. W stosunku do każdego z tych materiałów stosuje się inne metody odzysku lub unieszkodliwiania.

Przeczytaj nasz wpis, a dowiesz się z jakich etapów składa się proces recyklingu pojazdów samochodowych i co dzieje się z pozyskanymi komponentami.

Pracownik przygotowuje pojazd do procesu recyklingu.

Etapu procesu

Proces recyklingu aut można podzielić na cztery główne etapy. Każdy z nich wykonywany jest zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, gdyż to jest podstawą istnienia Stacji Demontażu Pojazdów. Przepisy regulują m.in. to w jaki sposób należy postępować z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla środowiska oraz jaki poziom recyklingu i odzysku powinien zostać osiągnięty w przypadku pojazdów samochodowych.

Sprawdź nasze oferty dla miast: Auto Złom Bielsko Biała, Skup Aut Sosnowiec

Pozyskanie pojazdów

Pierwszy etap polega na kontakcie osoby chcącej zezłomować auto z legalnie działającą Stacją Kontroli Pojazdów.

Dowiedz się więcej: Jakie dokumenty są potrzebne do złomowania?

Po weryfikacji tożsamości właściciela pojazdu i dopełnieniu wszelkich formalności, przeszkolony personel rozpoczyna przygotowania do kolejnego etapu.

Przygotowanie auta do procesu

W tym etapie pracownicy SDP oceniają stan techniczny auta oraz dokonują wstępnej selekcji podzespołów, które mogą posłużyć jako części zamienne do innych samochodów.

Z pojazdu usuwane są również substancje niebezpieczne, które w wyniku uszkodzeń auta mogą przedostać się do środowiska. Do takich substancji zaliczamy m.in. olej silnikowy, płyny hamulcowe, płyny chłodnicze, czynnik chłodzący z klimatyzacji, paliwo (benzyna, olej napędowy) i akumulatory.

Substancje i materiały niebezpieczne gromadzone są w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach oznaczonych kodami odpadów. Następnie są one odbierane przez wyspecjalizowane firmy, które wystawiają SDP odpowiednie zaświadczenia o utylizacji substancji niebezpiecznych.

Znak ostrzegawczy - nie rzucać akumulatorów

Demontaż pojazdu

Na tym etapie następuje demontaż samochodu. Części dzielone są na 3 grupy: elementy, które mogą zostać ponownie wykorzystane, surowce wtórne, oraz materiały, które nie mogą zostać poddane recyklingowi.

Staramy się, by pozyskać jak najwięcej części i materiałów, które można ponownie wykorzystać, czy to jako części zamienne czy surowce wtórne.

Do surowców wtórnych uzyskanych z demontażu aut zaliczyć można:

 

  • złom stalowy,
  • tworzywa sztuczne
  • miedź z instalacji elektrycznych,
  • ołów,
  • platyna,
  • aluminium,
  • mosiądz.

Materiały te przekazywane są następnie do przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem surowców wtórnych.

Wykorzystanie pozyskanych materiałów

 

Pozyskane elementy samochodów, które znajdują się jeszcze w dobrym stanie przeznaczane są na części zamienne.

Takie działanie jest wybitnie proekologiczne. Dzięki odzyskowi i recyklingowi materiałów możliwe jest ograniczenie wykorzystania surowców naturalnych.

Dzięki odzyskowi części i przeznaczeniu ich na sprzedaż, użytkownicy starszych pojazdów, do których już nie można kupić części, uzyskują szansę na wymianę wadliwych podzespołów w swoich autach.

Magazyn części zamiennych

Podział na sposoby odzysku

Odzysk produktowy – części z demontażu zostają ponownie wykorzystane jako części zamienne. Zobacz, co może zaoferować nasz Auto Szrot.

Odzysk materiałowy – produkty demontażu zostają wykorzystane jako surowce wtórne do produkcji nowych wyrobów.

Odzysk energetyczny – produkty demontażu samochodów zostają wykorzystane jako paliwo.

 Stos opon z aut poddanych demontażowi

Odzysk produktowy części samochodowych jest ekologicznie najbardziej korzystnym odzyskiem, ponieważ oszczędza zasoby materiałowe i nie powoduje powstania odpadów produkcyjnych.

Również odzysk materiałowy oszczędza zasoby naturalne. Surowce wtórne pozyskane z procesu demontażu posłużyć mogą do wykonania nowych produktów.

Odzysk energetyczny jest natomiast rozwiązaniem polegającym na wytworzeniu paliwa alternatywnego z materiałów, w stosunku do których nie znaleziono jeszcze zadowalających i efektywnych metod odzysku. Odzysk ten zapobiega składowaniu takich odpadów jak guma czy tworzywa sztuczne na wysypiskach. Wymaga on jednak dokładnego nadzoru ekologicznego nad procesem spalania.